Robotik Kodlama Eğitimi

Robotik Kodlama

 

Önerilen eğitim ve etkinlikler; çocukları bilim heyecanıyla en doğru yaşta tanıştıran, fen bilgisi, teknoloji ve mühendislik temellerinin, robotik ve kodlama ile birleştirmektedir

 

Sevgi: Bilimi soyut bir kavram olmaktan kurtarır, elle tutulur, heyecan verici bir araca dönüştürür.

 

Öz güven: Bilimi gerçek hayata ait problemleri çözmek için kullanmalarını sağlayarak merak etmeyi, çözüm bulmayı öğretir, soru sorma ve özgüven kazandırır.

Heyecan: Mühendislik, teknoloji ve kodlama ile ilgili deneyim ve keşifler yaşayarak bilimden heyecan duymalarını sağlar.

 

Kolaylık: Bilimsel uzmanlık gerektirmeden çocukların bilimin heyecanıyla buluşmasını sağlar.

 

Özgürlük: Tümüyle planlanmış bir program veya özgün fikirlerle şekillenen bir platformdur.

 

Bütünsellik: Çocukların gerçek dünya ile sanal dünya arasında köprüler kurmalarına olanak tanır.

 

• Öğrencilerinizin kritik sorunlara yaratıcı çözümler bulma becerilerini geliştir.

 

• Eğlenceli içeriklerle derse olan ilgilerini canlı tutar ve başarılarını artırır.

 

• Hipotezler ve denklemler gerçek hayatla bağlantıları kurulduğunda anlam kazanır.

 

• Robotik setlerinin içerikleri tamamen gerçek hayatta çocukların karşılaştıkları ve ilgi duydukları konulardan oluşturulmuştur.

Güç, Kuvvet, Enerji, Hareket gibi temel kavramları incelemelerini sağlar. Çocuklar tıpkı bilim insanları ve mühendislerin gerçek hayatta yaptıkları gibi bilimsel ve teknik soruları sorar, üzerinde düşünür, yaptıklarını gözlemler, kanıtlara ve verilere dayanarak sonuçlarını tartışır ve formüle eder.

 

Öğrencilerinize 21.YY öğrenim becerilerini kazandırırken ekip çalışması, iletişim ve işbirliği deneyimlerini geliştirmelerine ve öz güvenlerinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Eğitim için kullanılan setler programlama ve robotik eğitimlerinde kullanabileceğiniz komple çözüm setidir. Bu setlerde işlev algoritması geliştirmek ve görsel kodlama nesneleri ile program yazmak kolaydır.

Çocukların Fen, Teknoloji, Mühendislik Matematik ve Bilgisayar bilimi konularında eleştirel düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirir.

 

Öğrencilerin ilgisini sürekli canlı tutacak şekilde tasarlanmış esnek bir içeriğe sahiptir.