Mental Aritmetik

MENTAL ARİTMETİK NEDİR?

 

"Mental aritmetik nedir?" sorusunun cevabı olarak şunlar ifade edilebilir:

Mental aritmetik 5-14 yaş arasındaki bireyler için beynin sağ ve sol loblarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır.

(Kurumumuzda 6-12 yaş arası eğitim verilmektedir. Eğitimlerimiz grup şeklindedir. Grup sayımız 6-7 kişi ile sınırlıdır.)

Kağıt, kalem ve hesap makinesi kullanmadan 2 haneli,3 haneli hatta 4haneli sayılarla saniyeler içinde zihinden işlem yapabilmektedir.

Üst düzeyde zihinsel işlem yaparken aynı zamanda konsantrasyonu maksimum seviyeye çıkarmasıdır. Bu sayede öğrenciler derslerinde de üstün başarı göstermektedirler.

Sağ ve sol beyin lobları daha gelişmiş olur. Bu sebeple öğrencilerimizin kendine güvenleri daha fazla olur,daha yaratıcı olurlar ve de bir konuya odaklanmaları daha yüksek düzeyde gerçekleşir.

Sayısal işlemler beynin sol lobu ,hayalgücü ise beynin sağ lobu tarafından yönetilmektedir.Bu iki lobun senkronize çalışmasıyla matematiksel işlemler otomatikleşmekte ve artık unutma olayı azalmaktadır.

Öğrenciler 5-14 yaş arasındaki dönemde okullarda öğretilen matematik ve de sayısal temele dayanan derslerde zorlanmaktadırlar. Abaküs temelli  yöntemle öğrenciler matematiksel kavramları hem sayıları görerek hem sesleri işiterek hem de boncuklara dokunarak üç duyuya hitap ederek öğrendiği için kalıcı olmaktadır. Unutkanlık tamamen ortadan kalkmaktadır.
 

Artık öğrencilerimiz için matematik işlemleri bir çocuk oyuncağına dönüşmektedir.Eğlenerek ve zevk alarak öğrenen öğrencilerimiz çok sevmektedirler.