Akıcı Okuma

AKICI OKUMA

Anlayarak hızlı okuma için önkoşuldur.

Çocuğunuz;

Sesleri birleştirmede sorun yaşıyorsa, 

Heceleyerek okuyorsa,

Okuma hızı çok yavaşsa,

Okuduğunu anlamıyorsa AKICI OKUMA eğitimi alması gereklidir.